101

שליחת טופס 101 לעובד

מאמר עזרה זה יסביר כיצד לשלוח לעובדים קיימים או עובדים חדשים טופס 101 למילוי. טופס 101 של Easydoc הינו מאושר על ידי רשות המסים ומתעדכן

ייצוא מידע טפסי 101

ניתן לייצא את המידע אשר מולא על ידי העובדים בטפסי 101 במגוון דרכים, אפשרות הייצוא העיקרית תאפשר לייצא את המידע בפורמט מוכר לתוכנות השכר הנתמכות

התראה על מילוי טופס 101

לאחר מילוי טופס 101 ניתן להגדיר התראה אשר תתקבל על ידי גורם מורשה כגון רואה חשבון של החברה, מחלקת כוח אדם וכד'. הגדרה זו תשלח