whatsapp

שליחת סבב החתמה בווטסאפ

שליחת סבב החתמה בווטסאפ בסרטון זה יודגם, כיצד ניתן לשלוח דרך מערכת ווטסאפ מסמך ל-2 נמענים או יותר. התהליך המודגם הינו עבור סבב החתמה, אך

שליחת מסמך באמצעות ווטסאפ

מאמר עזרה זה יסביר כיצד לבצע שליחת מסמכים באמצעות Whatsapp. השליחה מתבצעת מהחשבון אשר מחובר במחשב ולא מחשבון של איזידוק. יש לוודא כי במחשב ממנו