איזידוק 2.5.1

  1. ניהול עובדים –  ניקוי ערכים בשדות תיק עובד באמצעות ייבוא
    1. בייבוא עובדים למערכת באמצעות XSLX, ניתן לייבא עמודות עם הערך NULL.
    2. המידע המייובא עם ערך NULL ינקה את השדה הרלוונטי לעובד.
      1. לדוגמה: ייבוא עובד עם שדה "מס' טלפון" מוגדר כ"NULL" ינקה את הערך "מס' טלפון" מתיק העובד.