איזידוק 2.5.3

 1. שאלונים – תנאים להצגת שדות
  1. יכול תנאים להצגת שדות כעת נתמכת גם במילוי שאלונים

 2. חיוב התחברות למערכת באמצעות אימות דו-שלבי 
  1. כדי למזער סיכוני אבטחה במערכת איזידוק, ניתן להגדיר חיוב באימות דו-שלבי בזמן התחברות לכל משתמשי החברה
   1. ניתן להכיל את ההגדרה על מנהלים בלבד, או כל כל סוגי המשתמשים
   2. הגדרה זו מחייבת שלמשתמים היו 2 אמצעי הזדהות: דוא"ל ומספר טלפון.

 3. שינוי לצרכי אבטחה – אימות פרטי התחברות חדשים לאחר שינוי
  1. לצורך הגנה על משתמשי המערכת, הוכנס מנגנון אימות לשינוי פרטי התחברות
  2. כשמשתמש מבצע שינוי באחד מפרטי ההתחברות שלו (כתובת דוא"ל או מס' נייד), תשלח הודעת אימות לדוא"ל \ מספר הטלפון המקורי, כדי לאשר את השינוי לדוא"ל \ מס' הטלפון החדש.
  3. לפני שביצוע האישור, פרטי ההתחברות לא ישתנו למשתמש

 4. ניהול עובדים – הסבר על סעיפים חסומים בטופס 101
  1. בטופס 101 ישנם סעיפים בחלק ח' (הטבות מס') אותם אנחנו חוסמים באופן אוטומטי כדי למנוע טעויות מילוי.
  2. לדוגמה – במידה ועובד סימן שאין לו ילדים, הוא לא יוכל לבקש הטבת מס' בגין "ילדים בחזקתי"
   1. כעת, גם יופיע הסבר מדוע סעיף הטבת המס חסום לבחירה
  3. חוקיות לאיפשור \ חסימת סימון הטבות מס' מתבצעת ע"פ הנחיות רשות המסים לטופס 101 דיגיטלי