איזידוק 2.6.18

  1. ריענון אוטומטי לרשימת מסמכים ממתינים
    1. עמוד "מסמכים ממתינים לחתימה" יתרענן באופן אוטומטי כל דקה כדי להציג את הנתונים העדכניים ללא צורך בטעינה מחדש של העמוד

  2. ממשק רו"ח – התראה לנציג בפתיחה ובעדכון פניית שירות
    1. כאשר עובד פותח קריאת שירות, או מעדכן קריאת שירות פתוחה, הנציג המשוייך לפנייה יקבל התראה למייל עם פרטי הפנייה וקישור לפתיחה