איזידוק 2.6.3

 1. דוח מסמכים שנמחקו
  1. לאחר מחיקת מסמך, ניתן לצפות בדוח אשר מציג את כל המסמכים שנמחקו מהמערכת, עם יכולת לצפות בתאריך המחיקה ולדעת מי המשתמש שמחק את המסמך

 2. יכולת מחיקת מעטפה לאחר שנשלחה
  1. במידה ונשלחה מעטפה לנמען או לעובד חדש, ניתן למחוק לגמריי את המעטפה ואת כל תוכן המעטפה. כך היא לא תופיע ברשימת מהמסמכים שנשלחו, וכמו כן, נמען לא יוכל לעשות שימוש בקישור המילוי ולראות את הטפסים.

 3. שיפור ניווט במערכת – חזרה אחוה לאחר כניסה לפרופיל
  1. לאחר כניסה לפרופיל, התווסף כפתור ניווט המאפשר "לחזור אל" הרשימה שהובילה את המשתמש לאותו הפרופיל

 4. יכולת API – אירועי WEBHOOK חדשים
  1. אירוע "שליחת מסמך"
   1. האירוע יתריע עבור כל מסמך שנשלח מהמערכת
  2. אירוע "נמען הושלם"
   1. במסמכים בהם יש כמה נמענים, ניתן לקבל התראה על האירוע עבור כל נמען במסמך (בשונה מאירוע "מסמך נחתם" שמתריע רק לאחר שכל נמעני המסמך חתמו)

 5. שדות מחושבים – יכולת לחשב מספרים
  1. בהמשך להוספת היכולת לייצר שדה מחושב, ניתן כעת לבצע חישובים עבור שדות מסוג מספר, ולבצע פעולות חשבוניות על השדות לקבלת תוצאה ע"ג המסמך (חיבור, חיסור, חילוק וכפל)