איזידוק 2.7.5 + 2.7.6 + 2.7.7

  1. API – רישום אירועי timeout בהסטוריית פעילות webhook
    • במידה ואירע webhook נתקל בשגיאת timeout בצד הכתובת אליה הוא פונה, האירוע ירשם בלוג הסטוריית האירועים