איזידוק 2.8.12

 1. צפייה בצרופות בתהליך החתימה
  1. בתהליכי החתמה מרובי נמענים, ניתן כעת לצפות בצרופות שהועלו למסמך תוך כדי תהליך ההחתמה של המסמך.

 2. ניהול עובדים – שיוך נמען לשדות חכמים
  1. בתהליכי החתמה מרובי נמענים, ניתן לשייך לנמען שדה חכם המאופשר למילוי ולקבוע מי מהנעמים בתהליך יכול למלא את השדה החכם.

 3. ניהול עובדים – שיוך מעטפת קליטה בייבוא עובדים
  1. במקרים בהם עובדים אשר מייובאים לאיזידוק נדרשים למלא מעטפת קליטה לאחר הייבוא, ניתן כעת לשייך מהטעפה שתשלח לכל העובדים באופן אטומטי לאחר סיום הייבוא

 4. ניהול עובדים – מידור מנהל ע"פ סניף
  1. בארגונים שעובדים עם סניפים, ישנם מקרים מהם מנהלי הסניפים נדרשים להיות חשופים אך ורק לנתוני העובדים של הסניף שאותו הם מנהלים. לצורך כך, התווספה יכולת מידור חדשה עבור כל מנהל.
  2. ניתן כעת לשייך לכל מנהל סניף אחד או יותר, ובכך להגביל את הגישה אך ורק לסניף \ סניפים הנבחרים.
  3. ניתן לקרוא עוד על נושא מידור הסניפים במדריך ההרשאות של איזידוק

 5. הרשאות מנהל לשליחת תבניות
  1. ישנם מקרים בהם מנהלים נדשרים לשלוח לחתימה מסמכים מתבניות, אך אינם רשאים לגשת לכלל התבניות בחברה.
  2. לצורך כך, ניתן כעת להגדיר "השראת תבניות" עבור כל מנהל, ובכך להגביל את החשיפה של המנהל אך ורק לתבניות מהמחלקות הנבחרות
 6. ניתן לקרוא עוד על נושא מידור והרשאת תבניות במדריך ההרשאות של איזידוק