איזידוק 2.8.14

  1. שיפור חווית מילוי בנייד
    1. שיפרנו את תהליך המילוי בנייד עם זימון אוטומטי של המקלדת במידה והשדה הראשון למילוי הוא שדה מסוג טקסט
  2. ניהול עובדים – יכולת למחיקה גורפת של עובדים
    1. במידה ויש צורך למחוק עובדים בצורה גורפת, ניתן כעת לבחור את העובדים בבחירה מרובה, ולבצע מחיקה לכל העובדים שנבחרו