איזידוק 2.8.15

 1. קוד OTP לפתיחת מסמך
  1. לצורך הגנה על מסמכים רגישים מפני צפייה ע"י גורמים לא מורשים, ניתן לקבוע בשלב שליחת מסמך דרישה להזדהות החותם בקוד OTP שישלך בהודעה
  2. בפתיחת המסמך ישלח לחותם קוד לנייד \ לדוא"ל כדי שיותר לצפות ולחתום על המסמך

 2. שליחה חוזרת למסמך – שמירה על נתוני המילוי
  1. ניתן כעת לבחור בזמן השליחה החוזרת למסמך, אם לנקות את נתוני המסמך שמולאו ע"ג הטופס, או להשאיר את הנתונים הנמצאים במסמך המקורי

 3. ניהול עובדים – מזהות תהליך ייבוא תלושים
  1. כאשר מעלים קובץ תלושי שכר לצורך פיזור, התהליך עשוי לקחת מס' דקות עד שפעולת הקריאה והמיון מסתיימת
  2. לאחר העלאת התלושים, חלון הייבוא ימוזער לפינה השמאלית של המערכת, כך שהיה ניתן להמשיך ולבצע פעולות בזמן שתהליך הייבוא פועל ברקע