איזידוק 2.8.16

  1. יכולת ניתוק למכל המכשירים לאחר שינוי סיסמה
    1. במקרים בהם יש חשש שנעשה שימוש לא תקין בפרטי ההתחברות של המשתמש, ניתן לשנות את סיסמת המשתמש, ולבצע ניתוק של כל שאר המכשירים המחוברים לאותו משתמש.