איזידוק 2.8.19

  1. דוח לוג אבטחה
    1. במקרים בהם חברה נדרשת לבצע מעקב וניתור אחר פעילות משתמשים במערכת, ניתן להפיק דוח אבטחה אשר יפרט את כל נסיונות ההתחברות למערכת וכל פתיחות המסמכים במערכת