איזידוק 2.8.22

  1. שינוי שם מסמך בשליחת תבנית
    1. כאשר שולחים מסמך מתבנית, ניתן כעת לקבוע את שם המסמך הסופי בזמן שליחת המסמך ולשנות את השם המקורי של התבנית