איזידוק 2.8.23

  1. תמיכה בהעלאת קבוץ WORD
    1. כעת ניתן לייצר תבניות ולשלוח מסמכים באמצעות קבצי WORD (קבצים עם סיומת .docx) בנוסף לקבצי PDF

  2. הגדרת מחיקת מסמכים באופן אוטומטי לפי סטטוס
    1. במידה ונדרש למחוק את כל הנתונים מהמערכת באופן אוטומטי, כעת ניתן לקבוע משהו משך הזמן שיש למסמכים לחיות במערכת לפני מחיקתם, ובנוסף ניתן לקבוע זמן למחיקה למסמכים ממתינים, וזמן מחיקה נפרד למסמכים חתומים