איזידוק 2.8.24

  1. ניהול עובדים – יכולת לכלול טופס 101 במעטפה
    1. בהגדרת מעטפה ניתן להוסיף לרשימת המסמכים את הטופס 101 של איזידוק (תבנית מערכת)