איזידוק 2.8.26

  1. ממשק ניהול חברות – יכולת לבטל התראות על קבלת טופס 101
    1. נציגי רו"ח יוכלו כעת לבטל את ההתראות המגיעות אליהם באופן אוטומטי לאחר מילוי טופס 101 של עובד אצל מעסיק
    2. זמין עבור משתמשי חבילת "CPA"