איזידוק 2.8.3

  1. ניהול עובדים –  יכולת לייבוא תלושי שכר של מערכת עוקץ
    1. בוצעה התמאה עבור תלושי שכר המופקים ע"י תוכנת עוקץ וכעת ניתן להעלות ולפזר תלושים ממערכת עוקץ לעובדים ע"פ מס' תעודת זהות