איזידוק 2.8.7

  1. עדכון נוסח טופס 101 לשנת 2024
    1. טופס ה-101 במערכת הותאם עבור הנוסח החדש לפי העדכון לשנת 2024