איזידוק 3.0.1

  1. ניהול עובדים – יכול לשלוח 101 חתום לאיש קשר
    1. במידה ותרצו לעדכן גורם חיצוני בכל פעם שנחתם טופס 101 אצלכם בחברה, כעת ניתן להגדיר התראה אוטומטית בחתימה על 101 גם לאנשי קשר (בנוסף ליכולת הקיימת שאפשרה שליחת התראה למנהלים)

  2. ניהול עובדים – שיוך נמענים אוטומטי בקליטה
    1. במקרים בהם קולטים עובדים חדשים לסניפים שונים, כאשר של סניף נדרש להחתים נמענים שונים בתהליך הקליטה של העובד, נוספה יכולת לשייך כל תפקיד נמען ע"ג המסמך לחותם שונה לפי הסניף שאליו קולטים את העובד

  3. הרשאת צפייה בקובץ מצורף בתהליך החתמה
    1. שדה קובץ מצורף במסמך מאפשר כעת להגדיר איזה נמען חשוף לצפייה בקובץ בתהליך ההחתמה של המסמך