איזידוק 3.0.2

  1. החלפת קובץ בשליחת מעטפה
    1. במקרים בהם מעטפות מכילות מסמכים עם תוכן משתנה, אבל מיקומי החתימה אינם משתמשים, ניתן כעת להחליף את קובץ הPDF של המסמך בזמן שליחת מעטפה. ובכך לעדכן את תוכן הקובץ בתהליך השליחה ללא עדכון התבנית או עדכון הגדרות המטפה

  2. שליחת תזכורת למילוי מעטפה
    1. במסך מסמכים שנשלחו, הוספנו יכולת לתזכר את הנעמן של המעטפה לגבי מילוי המעטפה

  3. אפשרות לקבלת נתוני כתוב מנמען ע"י שדות נמען
    1. לשדה נמען בעריכת מסמך התווספה היכולת לבחור נתוני כתובת (רחוב, עיר, מס' בית) כשדה חכם, ולאפשר לנמען למלא את הנתונים כדי שיתעדכנו חזרה תחת שדות הכתובת של הפרופיל באיזידוק