איזידוק 2.5

  1. ניהול עובדים –  צפייה בתלושים חריגים לאחר ייבוא
    1. בסיום תהליך ייבוא תלושי שכר במערכת, ינתן דוח לגבי תלושים חריגים שלא ייבאו.
    2. בלחיצה על שורת התלוש בדוח, ניתן כעת לצפות בתלוש שנכשל בייבוא

  2. יכולת להוריד עותקים לאחר מילוי מעטפה בסדר רץ
    1. לאחר מילוי מעטפה עם רשימת מסמך למילוי בסדר רץ (מילוי בתור במקום במקביל), ניתן במסך הסיום, לאחר החתימה על כל המסמכים, לקבל עותקים של המסמכים אשר נחתמו במעטפה.