איזידוק 2.7.2

  1. התאמת נוסך מייל לאחר השלמת מעטפה
    1. עבור כל מעטפה, ניתן להגדיר את נוסך המייל המתריע על מעטפה שהושלמה, בנוסף, ניתן לשתול בנוסך המייל נתונים אודות הנמען הראשי ואודות התבנית.

  2. קונקטור פריוריטי – יכולת לקביעת שפת מסך ומס' תבנית הדפסה
    1. במקרים בהם נדרש להדפיס מסמך פריוריטי בשפה שאינה עברית, ניתן להגדיר עבור כל סוג מסמך את שפת ההדפסה של המסמך בזמן שליחה
    2. בנוסף, ניתן להגדיר עבור כל מסמך קוד תבנית, ובכך לשלוט בפורמט ההדפסה בזמן השליחה לחתימה