איזידוק 2.7.3

  1. עדכוני מערכת למשתמשים
    1. כדי לעדכן את המשתמשים ביכולות החדשות של איזידוק, הוספנו לתפריט המשתמש יכולת לצפות ברשימת החידושים של איזידוק ("מה חדש")