איזידוק 2.7

 1. יכולת לקבלת נספחי מעטפה במייל לאחר שהושלמה
  1. לאחר השלמת מעטפה נשלח מייל עדכון הכולל את המסמכים החתומים הנמצאים המעטפה שנחתמה
  2. כעת ניתן לקבל גם את כל הנספחי המסמכים, בנוסף למסמכים החתומים עצמם

 2. ניהול עובדים –  קביעת שם טכני בשדות מותאמים לעובד \ איש קשר
  1. לצרוך זיהוי שדות פרופיל מותאמים במערכות צד שלישי, הוספנו יכולת לקבוע שם טכני עבור כל שדה מותאם אשר הוגדר לסוג הפרופיל
  2. בנוסף, ניתן להגדיר גם שמות טכניים לערכים של שדה מתואם מסוג רשימה
  3. השמות הטכנים שהוגדרו יופיעו בייצור הנתונים לXSLX, וכמו כן, גם יופיעו במבנה הנתונים למשתמשי API

 3. ניהול עובדים –  יכולת לייבא ערכים לשדה מותאם מסוג רשימה
  1. במקרים בהם יש רשימה ארוכה של אפשרויות בחירה עבור שדה מותאם לפרופיל מסוג רשימה, ניתן להכין את הרשימה של האפשרויות בטבלת XSLX, ולייבא את הרשימה בזמן יצירת \ עריכת השדה

 4. סדר במסך "הגדרות חברה"
  1. מסך הגדרות חברה עבר ריענון וחלק מההגדרות שינו את מוקמם לצורך שיפור החלוקה

 5. שאלונים – יכולת לקביעת CSS מותאם לטופס
  1. ניתן לבצע התאמה אישית של נראות חווית המילוי לשאלונים ע"י הכנת קוד CSS שיכיל את הפרמטרים והחוקים שלכם וישפיע את מבנה הטופס ואופן התצוגה

 6. ניהול עובדים –  יכולת לביצוע עדכון גורף לעובדים
  1. במידה ויש צורך לבצע עדכון לכמה עובדים, ניתן כעת לסמן את העובדים הרצויים ברשימה העובדים, ולבחור את הפעולה הרצוייה אשר תשפיע באופן גורף על כל העובדים הנבחרים
   1. פעולות נתמכות בשלב זה:
    1. עדכון מנהל ישיר
    2. עדכון מנהל כללי
    3. עדכון מחלקה
    4. שליחת מסמך לריבוי נמענים