איזידוק 2.8.2

  1. יכולת להתריע לשולח לאחר חתימה בנוסף למשתמשים נבחרים

    בהגדרות תבנית ישנה הגדרה של "התראה לאחר חתימה" בא ניתן לבחור מי יקח התראה לאחר החתימה על המסמךניתן כעת לבחור מס' משתמשים אשר יקבלו התראה לאחר החתימה, בממקביל לשולח מסמך ולא במקום