הגדרת תצורת מילוי מעטפה

חשוב: לא ניתן לשנות הגדרה זו לאחר שהמסמך\מעטפה נשלחו

הגדרת תצורת שליחת המעטפה תאפשר להגדיר האם המעטפה תמולא לפי הסדר בו מוגדרים המסמכים במעטפה או שהנמען יוכל למלא את המסמכים בכל סדר בו יבחר באמצעות לחיצה על המסמך אותו הוא בחר למלא.

ניתן להגדיר את תצורת שליחת המעטפה בעת שליחת המעטפה ובתבנית המעטפה על מנת שתצורת השליחה אשר נבחרה תישמר בעת ביצוע שליחה עתידית של המעטפה.

הגדרה בתבנית המעטפה

יש לבצע את הפעולות הבאות על מנת להגדיר את תצורת מילוי המעטפה:

 1. פתח\י את מסך מעטפות באמצעות לחיצה על האפשרות 'תבניות' בסרגל הניווט בצד ימין, ולאחר מכן לחץ\י על האפשרות 'מעטפות'
 2. לחץ\י על כפתור שלוש הנקודות של המעטפה אותה ברצונך לערוך ולחץ\י על האפשרות 'עריכה'
 3. בצד השמאלי העליון יוצגו אפשרויות מילוי המעטפה (מילוי חופשי\מילוי לפי הסדר)
 4. בחר\י את האפשרות הרצויה באמצעות לחיצה עליה
 5. לחץ\י על כפתור 'שמור' בחלק השמאלי העליון של המסך

הגדרה בעת שליחת מעטפה

ניתן לשנות את תצורת מילוי המעטפה גם בעת שליחת המעטפה, כך שגם אם הוגדרה תצורת מילוי אחת ניתן לשנות אותה לטובת המעטפה אשר נשלחת.

יש לבצע את הפעולות הבאות על מנת להגדיר את תצורת מילוי המעטפה:

 1. פתח\י את מסך מעטפות באמצעות לחיצה על האפשרות 'תבניות' בסרגל הניווט בצד ימין, ולאחר מכן לחץ\י על האפשרות 'מעטפות'
 2. לחץ\י על המעטפה ברצונך לשלוח
 3. לאחר הגדרת הנמען יש ללחוץ על הכפתור 'הבא' בחלק השמאלי העליון
 4. בצד השמאלי העליון יוצגו אפשרויות מילוי המעטפה (מילוי חופשי\מילוי לפי הסדר)
 5. בחר\י את האפשרות הרצויה באמצעות לחיצה עליה
 6. לחץ\י על כפתור 'שמור' בחלק השמאלי העליון של המסך

הגדרה בעת קליטת עובד

ניתן לשנות את תצורת מילוי המעטפה גם בעת קליטת עובד חדש, בשלב הגדרת מעטפת הקליטה של העובד ניתן להגדיר האם העובד יידרש למלא את המעטפה לפי הסדר או במילוי חופשי.

יש לבצע את הפעולות הבאות על מנת להגדיר את תצורת מילוי המעטפה:

 1. בחר\י את מעטפת הקליטה הרצויה לעובד
 2. לחץ\י על הכפתור 'ערוך מעטפה'
 3. במסך עריכת המעטפה יוצגו האפשריות למילוי מעטפה
מאמר זה עודכן ב: 8 במאי 2023

האם המאמר עזר לך?

תודה על המשוב!