מעטפות מסמכים

קבלת התראה בסיום מילוי מעטפה

חשוב: לא ניתן לשנות הגדרה זו לאחר שהמסמךמעטפה נשלחו במידה וברצונך לקבל עדכון כאשר מילוי מעטפה הסתיים ניתן להגדיר זאת בהגדרות המעטפה, לאחר שמעטפה מולאה

הגדרת תצורת מילוי מעטפה

חשוב: לא ניתן לשנות הגדרה זו לאחר שהמסמךמעטפה נשלחו הגדרת תצורת שליחת המעטפה תאפשר להגדיר האם המעטפה תמולא לפי הסדר בו מוגדרים המסמכים במעטפה או