ניהול עובדים

ייבוא ועדכון עובדים מקובץ

מדריך זה יסביר כיצד לבצע ייבוא של עובדים למערכת איזידוק מקובץ, אפשרות זו תאפשר גם עדכון של מידע עובדים קיימים ושינוי ערכים קיימים אצל עובדים

ייצוא מידע עובדי חברה

מדריך זה יסביר כיצד לבצע ייצוא של מידע העובדים הקיים באיזידוק לקובץ Excel ייצוא מידע עובדים על מנת לבצע ייצוא מידע העובדים יש לבצע את

פיזור תלושי שכר ו 106

מדריך זה יסביר כיצד לבצע פיזור של תלושי שכר לעובדים קיימים באיזידוק, על מנת לבצע את הפעולות המפורטות במדריך זה יש לוודא כי תוכנת השכר

הגדרת מערכת שכר

הגדרת תוכנת השכר חיונית על מנת לבצע פעולות כגון פיזור תלושי שכר, ייצוא מידע עובדים והתאמת קבצי ייצוא לדרישות תוכנות השכר השונות. מדריך זה יסביר

שליחת טופס 101 לעובד

מאמר עזרה זה יסביר כיצד לשלוח לעובדים קיימים או עובדים חדשים טופס 101 למילוי. טופס 101 של Easydoc הינו מאושר על ידי רשות המסים ומתעדכן

ייצוא מידע טפסי 101

ניתן לייצא את המידע אשר מולא על ידי העובדים בטפסי 101 במגוון דרכים, אפשרות הייצוא העיקרית תאפשר לייצא את המידע בפורמט מוכר לתוכנות השכר הנתמכות

שינוי סטטוס עובד

משתמשים בעלי הרשאת מנהל במערכת יכולים לשנות סטטוס של עובד מסטטוס פעיל לסטטוס לא פעיל, עובד אשר מוגדר בסטטוס לא פעיל אינו נספר במאגר העובדים