מילוי מסמכים

הגדרות אבטחת מסמך

מדריך זה יסביר כיצד ניתן לבטח מסמך אשר נשלח באמצעות קוד חד פעמי או קוד אימות מסוג OTP. בעת מילוי המסמך יידרש הנמען להזין את

מילוי מקדים למסמך

מדריך זה יסביר כיצד לבצע מילוי מקדים למסמך. מילוי מקדים למסמך יאפשר לשולח המסמך למלא מידע בשדות במקום הנמען, מידע אשר מולא במילוי המקדים יוצג

הגדרות מילוי תבנית

מדריך זה יפרט את ההגדרות השונות הניתנות להפעלה אשר משפיעות על מילוי מסמכים מתבנית. הפעלת הגדרות אשר משפיעות על מילוי מסמך יחולו על כלל הנמענים

הגדרת לוג חתימות מסמך

מדריך זה יסביר כיצד להפעיל צירוף של נתוני לוג למסמכים אשר נחתמים באמצעות Easydoc. הפעלת נתוני לוג תאפשר לצפות בפרטים נוספים על כל חותם המסמך.

יצירת סבב החתמת מסמך מזדמן

מדריך זה יסביר כיצד להגדיר סבב החתמה הכולל מספר נמענים, ישנן מספר הגדרות בתהליך זה אשר יאפשרו לך להתאים את תהליך ההחתמה על מנת שיבוצע