עורך מסמך – שדות כחולים

תוכן עניינים

מדריך זה יפרט את סוגי השדות הניתנים להוספה במסמכים אשר נשלחים מ Easydoc, שדות כחולים מיועדים לנמענים של המסמך אך ניתן למלא את חלקם גם טרם שליחת המסמך.

חשוב: ברוב השדות כמות הטקסט הניתנת למילוי תלויה באורך השדה

תוכן עניינים

שדה חתימה

שדה החתימה נועד לאפשר לנמען המסמך לחתום במסמכים אשר נשלחים במערכת, החתימה הינה חתימה דיגיטלית מאובטחת ולא ניתנת לשינוי לאחר שהחותם סיים את תהליך ההחתמה שלו.

עורך המסמך


שדה החתימה יאפשר לנמען המסמך לצייר את חתימתו, יש למקם את השדה במקום בו הנמען מיועד לחתום במסמך. 

מילוי המסמך


בעת לחיצה על השדה בתצוגת מילוי המסמך, יופיע חלון המאפשר לנמען המסמך לבחור את תצורת ההחתמה.

במידה ונמען המסמך מחובר למערכת חתימתו תמוקם אוטומטית מבלי הצורך ליצור אותה מחדש.

שדה טקסט

שדה הטקסט מאפשר מגוון רחב של אפשרויות מילוי, באמצעות שדה זה ניתן לקבל את כלל הפרטים של הנמען אשר לא ניתנים למילוי אוטומטי על ידי המערכת, שדה זה מכיל הגדרות ייחודיות אשר מאפשר לבצע אימות נתונים אשר מוזנים בשדה זה בעת מילוי המסמך.

עורך המסמך


שדה הטקסט יאפשר לנמען להזין כל טקסט כל עוד לא הוגדרו הגבלות או אימות של התוכן אשר הוזן בשדה. 

מילוי המסמך


בעת מילוי המסמך יוכל הנמען להזין את התוכן הנדרש באמצעות לחיצה על השדה והקלדת הטקסט הרצוי. 

שדה פסקה


על מנת לאפשר לנמען למלא יותר משורה אחת בשדה טקסט יש לשנות את סוג השדה ל 'פסקה'.

 הגדרות השדה ממוקמות בצד השמאלי של המסך.

שדה תאריך

שדה תאריך הוא שדה ייעודי אשר נועד לאפשר לנמען המסמך לבחור תאריכים. כמו כן, השדה מאפשר ליוצר המסמך למקם באופן אוטומטי את התאריך בוא נחתם המסמך מבלי לבקש לבצע זאת מנמען המסמך.

עורך המסמך


יש לגרור את שדה התאריך במקום בו מיועד ליהיות מצוין התאריך הרצוי.

מילוי המסמך


בעת לחיצה על שדה התאריך יוצג לנמען המסמך לוח שנה אשר יאפשר לבחור את התאריך הרצוי, כברירת מחדל היומן מציג את התאריך הנוכחי.

לאחר בחירת התאריך הוא ימוקם במסמך בתצורה הנ"ל: 01/01/2023

שפת היומן תלויה בשפת המכשיר בו משתמש הנמען

תאריך אוטומטי


על מנת להזין תאריך בשדה באופן אוטומטי יש להפעיל את ההגדרה בהגדרות השדה בצד השמאלי של המסך, לאחר הפעלת אפשרות זו התאריך בו נחתם המסמך יוזן באופן אוטומטי.

התאריך יוזן במסמך אוטומטית לאחר שמולא על ידי הנמען בתצורה הנ"ל: 01/01/2023

שדה תיבת סימון

שדה תיבת סימון מאפשר לנמען המסמך לסמן אפשרויות על גבי המסמך, אפשרות אשר סומנה על ידי הנמען תופיע כ במסמך הסופי. ניתן להגביל את כמות הבחירות אשר נמען יכול לבצע בהגדרות השדה.

עורך המסמך


לאחר גרירת השדה למסמך יוצב שדה תיבת סימון בודד, על מנת להוסיף אפשרויות בחירה נוספות יש ללחוץ על סמך ה + הממוקם מתחת לשדה.

מילוי המסמך


בעת מילוי המסמך יידרש הנמען לסמן את השדה במידה והשדה מוגדר כשדה חובה ואינו מסומן כברירת מחדל.

הגבלת סימונים


ניתן להגביל את כמות הסימונים האפשריים בהגדרות השדה לאחר שמוקם בעורך המסמך.

שדה קובץ

שדה קובץ מאפשר לנמען המסמך לצרף קובץ, הקובץ אותו בחר הנמען יצורף למסמך ויהיה זמין להורדה לאחר שהסתיים תהליך מילוי המסמך.

עורך המסמך


יש למקם את השדה במקום בו נדרש להעיר את תשומת לב הנמען כי נדרש לצרף קובץ למסמך.

מילוי המסמך


בעת לחיצה על שדה הקובץ יוצג לנמען מסך בחירת\העלאת קובץ.

הורדת הקובץ המצורף


על מנת להוריד את הקובץ אותו צירף הנמען למסמך יש לאתר את המסמך הלרוונטי.

שדה חותמת חברה

שדה חותמת חברה מאפשר לנמען המסמך לצרף את חותמת החברה במידה והדבר רלוונטי, יש להשתמש בשדה זה במידה ונדרשת חותמת של החברה המקושרת לנעמן המסמך.

עורך המסמך


יש לגרור את השדה למקום בו נדרשת להופיע חותמת החברה של הנמען במסמך.

מילוי מסמך


בעת לחיצה על שדה חותמת החברה בתהליך מילוי המסמך יוצג לנמען חלון המאפשר לו ליצור חותמת באמצעות מחולל החותמות או להעלות קובץ חותמת קיים.

שדה רשימה

שדה רשימה מאפשר להגדיר רשימה של אפשרויות מוגדרות מראש אשר ניתן למלא איתן את השדה. לאחר מיקום השדה במסמך יש להזין את האפשרויות הנדרשות.

עורך המסמך


יש לגרור את השדה למקום בו נדרשת להופיע רשימת האפשרויות למילוי.

הגדרת האפשרויות


לאחר מיקום השדה מסמך יש להוסיף את אפשרויות הבחירה בחלק השמאלי של המסך, ניתן ללחוץ על 'הוסף אפשרות' על מנת להוסיף אפשרויות בחירה נוספות.

מילוי מסמך


בעת מילוי המסמך האפשרויות אשר הוגדרו יוצגו לנעמן והוא\היא יידרשו לבחור באחת מהאפשרויות.

מאמר זה עודכן ב: 3 ביולי 2024

האם המאמר עזר לך?

תודה על המשוב!
נתקלתם בבעיה? דווחו לנו עליה