פעולות נפוצות

ייבוא ועדכון עובדים מקובץ

מדריך זה יסביר כיצד לבצע ייבוא של עובדים למערכת איזידוק מקובץ, אפשרות זו תאפשר גם עדכון של מידע עובדים קיימים ושינוי ערכים קיימים אצל עובדים

מילוי מקדים למסמך

מדריך זה יסביר כיצד לבצע מילוי מקדים למסמך. מילוי מקדים למסמך יאפשר לשולח המסמך למלא מידע בשדות במקום הנמען, מידע אשר מולא במילוי המקדים יוצג

יצירת סבב החתמה מתבנית

מדריך זה יסביר כיצד להגדיר סבב החתמה הכולל מספר נמענים בתבנית, ישנן מספר הגדרות בתהליך זה אשר יאפשרו לך להתאים את תהליך ההחתמה על מנת

הגדרת תצורת חתימה

מדריך זה יסביר כיצד לשנות את אופי החתימה באמצעותה חותמים נמענים אשר נשלחים אליהם מסמכים דרך Easydoc, שינוי אופי החתימה ישפיע על מסמכים אשר נשלחו

החלפת קובץ תבנית

מדריך זה יסביר כיצד להחליף או לעדכן את קובץ ה PDF של תבנית אשר קיימת במערכת, אפשרות זו תאפשר להחליף את הקובץ מבלי לפגוע בשדות

הגדרת חותמת חברה

מדריך זה יסביר כיצד להגדיר את חותמת החברה. חותמת החברה אשר תוגדר באמצעות מדריך זה יכולה להיכלל אוטומטית בכל מסמך אשר נשלח במערכת באמצעות הוספת

פיזור תלושי שכר ו 106

מדריך זה יסביר כיצד לבצע פיזור של תלושי שכר לעובדים קיימים באיזידוק, על מנת לבצע את הפעולות המפורטות במדריך זה יש לוודא כי תוכנת השכר

הגדרת מערכת שכר

הגדרת תוכנת השכר חיונית על מנת לבצע פעולות כגון פיזור תלושי שכר, ייצוא מידע עובדים והתאמת קבצי ייצוא לדרישות תוכנות השכר השונות. מדריך זה יסביר