הגדרות מתקדמות

הוספת מחלקה

מדריך זה יסביר כיצד להוסיף מחלקות ברמת החברה, הוספת מחלקות תאפשר מידור של עובדים ומסמכים במערכת כך שרק משתמשים אשר משויכים למחלקה מסוימת יוכלו לצפות

הגדרת מערכת שכר

הגדרת תוכנת השכר חיונית על מנת לבצע פעולות כגון פיזור תלושי שכר, ייצוא מידע עובדים והתאמת קבצי ייצוא לדרישות תוכנות השכר השונות. מדריך זה יסביר

מתן גישה למחלקת תמיכה

על מנת לאפשר למחלקת התמיכה של Easydoc גישה לחשבונכם יש לאשר גישה זו, גישה זו יכולה להינתן רק על ידי משתמשים מסוג מנהלים ברמת משתמש