מנהלים והרשאות

הגבלת גישה למסמכים ותבניות

מדריך זה יסביר כיצד להגביל גישה של משתמשים לתבניות ומסמכים במערכת. ההגבלה בודקת את הגדרות המחלקה של המשתמש והתבנית על מנת לקבוע האם המשתמש רשאי

שינוי סטטוס עובד

משתמשים בעלי הרשאת מנהל במערכת יכולים לשנות סטטוס של עובד מסטטוס פעיל לסטטוס לא פעיל, עובד אשר מוגדר בסטטוס לא פעיל אינו נספר במאגר העובדים

מתן גישה למחלקת תמיכה

על מנת לאפשר למחלקת התמיכה של Easydoc גישה לחשבונכם יש לאשר גישה זו, גישה זו יכולה להינתן רק על ידי משתמשים מסוג מנהלים ברמת משתמש