sending documents

שליחת מסמך באמצעות ווטסאפ

מאמר עזרה זה יסביר כיצד לבצע שליחת מסמכים באמצעות Whatsapp. השליחה מתבצעת מהחשבון אשר מחובר במחשב ולא מחשבון של איזידוק. יש לוודא כי במחשב ממנו

שליחה לריבוי נמענים

חשוב: בתצורת שליחה זו ניתן לשלוח רק תבניות אשר קיימות במערכת שליחה לריבוי נמענים תאפשר לך לשלוח תבנית בודדת למספר רב של נמענים, כל נמען