sending documents

שדות תשלום

שדות תשלום בסרטון זה יודגם כיצד מגדירים שדות 'תשלום' על גבי מסמך שנשלח לנמען, כך שניתן יהיה לחייב את הנמען בסכום הנקבע מראש במעמד החתימה

שליחת מסמך באמצעות ווטסאפ

מאמר עזרה זה יסביר כיצד לבצע שליחת מסמכים באמצעות Whatsapp. השליחה מתבצעת מהחשבון אשר מחובר במחשב ולא מחשבון של איזידוק. יש לוודא כי במחשב ממנו

שליחת מסמך לקבוצה

שליחה לריבוי נמענים תאפשר לך לשלוח תבנית בודדת למספר רב של נמענים, כל נמען אשר קיבל את המסמך יחזיר בחזרה קובץ נפרד וישויך לאותו נמען.