עדכוני מוצר

איזידוק 2.8.2

יכולת להתריע לשולח לאחר חתימה בנוסף למשתמשים נבחרים בהגדרות תבנית ישנה הגדרה של "התראה לאחר חתימה" בא ניתן לבחור מי יקח התראה לאחר החתימה על