employee importing

ייבוא ועדכון עובדים מקובץ

מדריך זה יסביר כיצד לבצע ייבוא של עובדים למערכת איזידוק מקובץ, אפשרות זו תאפשר גם עדכון של מידע עובדים קיימים ושינוי ערכים קיימים אצל עובדים

התאמת דוא"ל קליטת עובד

בעת קליטת עובד חדש נשלחת לעובד הודעת דוא"ל אשר מכילה קישור לביצוע תהליך הקליטה של העובד, משתמשים בעלי הרשאת מנהל מערכת יכולים לבצע התאמה אישית

ייבוא עובדים מתוכנת השכר

ניתן לייבא עובדים אשר קיימים במערכת השכר למערכת Easydoc בקלות ופשטות, לאחר ייצוא מידע העובדים ממערכת השכר כל שתידרשי לעשות הוא לייבא את קובץ העובדים,