employee onboarding

ייבוא ועדכון עובדים מקובץ

מדריך זה יסביר כיצד לבצע ייבוא של עובדים למערכת איזידוק מקובץ, אפשרות זו תאפשר גם עדכון של מידע עובדים קיימים ושינוי ערכים קיימים אצל עובדים

הוספה וקליטת עובד חדש

מדריך זה יסביר כיצד ניתן להוסיף עובדים חדשים באמצעות אשף קליטת העובדים. האשף מאפשר הגדרה של העובדים החדשים ושיוך מסמכי קליטה לעובד כגון טופס 101

שליחת טופס 101 לעובד

מאמר עזרה זה יסביר כיצד לשלוח לעובדים קיימים או עובדים חדשים טופס 101 למילוי. טופס 101 של Easydoc הינו מאושר על ידי רשות המסים ומתעדכן

התאמת דוא"ל קליטת עובד

בעת קליטת עובד חדש נשלחת לעובד הודעת דוא"ל אשר מכילה קישור לביצוע תהליך הקליטה של העובד, משתמשים בעלי הרשאת מנהל מערכת יכולים לבצע התאמה אישית

ייבוא עובדים מתוכנת השכר

ניתן לייבא עובדים אשר קיימים במערכת השכר למערכת Easydoc בקלות ופשטות, לאחר ייצוא מידע העובדים ממערכת השכר כל שתידרשי לעשות הוא לייבא את קובץ העובדים,