notifications

קבלת העתק מסמך

מדריך זה יסביר כיצד נמען אשר חותם על מסמך במערכת יכול לקבל העתק של המסמך החתום, בין אם בשליחה יזומה על ידי משתמש במערכת, הורדה

הגדרת הודעה מותאמת לחותם בדוא"ל

ניתן להגדיר הודעה מותאמת לממלא המסמך אשר תוצג במידה והמסמך התקבל באמצעות דוא"ל. הודעה זו ניתן להגדיר באופן חד פעמי בעת שליחת מסמך מזדמן או

ניהול עובדים התחלת עבודה

ברוכה הבאה ל Eaydoc, רואה החשבון אשר צירף את חברתכם כבר נהנה ממגוון היכולות אשר מציעה המערכת בתהליכי ניהול העובדים והמסמכים, מאמר עזרה זה נועד

התאמת דוא"ל קליטת עובד

בעת קליטת עובד חדש נשלחת לעובד הודעת דוא"ל אשר מכילה קישור לביצוע תהליך הקליטה של העובד, משתמשים בעלי הרשאת מנהל מערכת יכולים לבצע התאמה אישית

התראה על מילוי טופס 101

לאחר מילוי טופס 101 ניתן להגדיר התראה אשר תתקבל על ידי גורם מורשה כגון רואה חשבון של החברה, מחלקת כוח אדם וכד'. הגדרה זו תשלח

הורדת קבצים מצורפים

לכל מסמך אשר נשלח במערכת ולטפסי מערכת (כגון טופס 101) ניתן לצרף קבצים, בסיום מילוי הטופס ניתן לקבל את הקבצים המצורפים למסמך בשתי דרכים עיקריות,

קבלת התראה בסיום מילוי מעטפה

במידה וברצונך לקבל עדכון כאשר מילוי מעטפה הסתיים ניתן להגדיר זאת בהגדרות המעטפה, לאחר שמעטפה מולאה תתקבל התראה לכתובת הדוא"ל המשויכת לחשבונות אשר הוגדרו לקבל