כללי

הוספה וקליטת עובד חדש

מדריך זה יסביר כיצד ניתן להוסיף עובדים חדשים באמצעות אשף קליטת העובדים. האשף מאפשר הגדרה של העובדים החדשים ושיוך מסמכי קליטה לעובד כגון טופס 101

תהליכי מידור באיזידוק

מידור היא פעולה שמטרתה לאפשר למנהלי מערכת להגדיר או להגביל למשתמשים השונים את היקף החשיפה למידע במערכת, ולמנוע ממשתמשים לגשת למידע לא רלוונטי. איזידוק מאפשרת

קבלת העתק מסמך

מדריך זה יסביר כיצד נמען אשר חותם על מסמך במערכת יכול לקבל העתק של המסמך החתום, בין אם בשליחה יזומה על ידי משתמש במערכת, הורדה

הוספת אנשי קשר

מדריך זה יסביר כיצד ניתן להוסיף אנשי קשר לחשבונכם באיזידוק, אנשי קשר הינם נמענים אשר נשלחים אליהם מסמכים להחתמה אך אינם עובדים ואינם יכולים להתחבר

ייצוא מידע מסמכים לקובץ

מדריך זה יסביר כיצד לייצא מידע על מסמכים אשר נשלחו במערכת, קובץ ייצוא יכיל את המידע המוצג במסך מסמכים בפורמט קובץ Excel. ייצוא מידע מסמכים

מסך חבילת חשבון ושדרוגים

מדריך זה יסביר כיצד לראות את החבילה הנוכחית אשר מוגדרת לחשבון החברה ולפתוח בקשות שדרוג רלוונטיות. כניסה למסך חבילת שימוש על מנת לפתוח את מסך

ניהול עובדים התחלת עבודה

ברוכה הבאה ל Eaydoc, רואה החשבון אשר צירף את חברתכם כבר נהנה ממגוון היכולות אשר מציעה המערכת בתהליכי ניהול העובדים והמסמכים, מאמר עזרה זה נועד