שליחת מסמכים

יצירת סבב החתמת מסמך מזדמן

מדריך זה יסביר כיצד להגדיר סבב החתמה הכולל מספר נמענים, ישנן מספר הגדרות בתהליך זה אשר יאפשרו לך להתאים את תהליך ההחתמה על מנת שיבוצע

שליחת טופס 101 לעובד

מאמר עזרה זה יסביר כיצד לשלוח לעובדים קיימים או עובדים חדשים טופס 101 למילוי. טופס 101 של Easydoc הינו מאושר על ידי רשות המסים ומתעדכן

עורך מסמך – שדות צהובים

חשוב: ברוב השדות כמות הטקסט הניתנת למילוי תלויה באורך השדה מדריך זה יפרט את סוגי השדות הניתנים להוספה במסמכים אשר נשלחים מ Easydoc, שדות צהובים

ייצוא מידע מילוי תבנית

ניתן לייצא מידע אשר מולא במסמך כל עוד המסמך נוצר מתבנית, קובץ הייצוא יכיל את המידע אשר הוזן במסמך ובאפשרותך לקבוע אילו שדות יופיעו בקובץ

עורך מסמך – שדות כחולים

חשוב: ברוב השדות כמות הטקסט הניתנת למילוי תלויה באורך השדה מדריך זה יפרט את סוגי השדות הניתנים להוספה במסמכים אשר נשלחים מ Easydoc, שדות כחולים

שליחה לריבוי נמענים

חשוב: בתצורת שליחה זו ניתן לשלוח רק תבניות אשר קיימות במערכת שליחה לריבוי נמענים תאפשר לך לשלוח תבנית בודדת למספר רב של נמענים, כל נמען